Kalokagathia je nejen cíl, ale i cesta...

Sportovní oddíl

Plzeňská sportovní o.p.s. zřizuje k naplňování svého poslání sportovní oddíl, který je dobrovolnou, sportovní a zájmovou organizací sdružující zájemce a příznivce sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Základním posláním a hlavními cíli sportovního oddílu je vytváření podmínek pro zájmovou činnost svých členů a dalších osob, zejména pak z řad dětí a mládeže, na poli sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Sportovní oddíl není samostatným právním subjektem a ve své činnosti vždy vystupuje pod oficiální hlavičkou zřizující organizace, využívá jejích organizačních a funkčních struktur a řídí se jejími předpisy.

Postupně máme v úmyslu obsáhnout několik druhů sportu, kterým se budeme věnovat více a ve kterých budeme vytvářet podmínky pro naše členy. Hned od začátku budou těmito sporty atletika, bowling a volejbal a další sportovní odvětví budeme přidávat v závislosti na zájmu a na našich trenérských možnostech a kapacitách.

Sportovní oddíl_novinky

22.05.2017 08:38

Novinky jsou přesunuty

Dovolujeme si upozornit návštěvníky našich stránek, že novinky jsou v současnosti publikovány jednotně pro celou Plzeňskou sportovní v sekci Novinky.    
07.09.2015 10:20

PRoČ?

(Zd.) Plzeňská sportovní připravila pro příznivce atletiky a sportu vůbec Plzeňský rodinný čtyřboj. Jedná se o sportovní akci, kde si budou moci zájemci vyzkoušet 4 atletické disciplíny. Podle věkových kategorií se jedná o běh na 60m, skok daleký, hod míčkem/vrh koulí a běh na...
04.05.2015 06:16

Libá 2015

(Zd) O prvním letošním prodlouženém víkendu na začátku května proběhla první hromadnější společná akce našeho sportovního oddílu. Zamířili jsme na chebsko. Ubytovaní jsme byli v Libé a díky vzorné péči Jirose jsme si užili všech wellness a i jiných zařízení, která Camp Libá nabízí. Páteční...
16.02.2015 06:40

Společné akce pro rok 2015

Sportovní oddíl Plzeňské sportovní připravuje pro první polovinu letošního roku opět několik společných akcí pro své členy. Nejprve je připraven sportovní víkendový pobyt, který bude zaměřen převážně na atletiku a bude to tak optimální příležitost pro poslední doladění formy našeho atletického...

Kontakt

Plzeňská sportovní

plzenskasportovni@gmail.com

Rokycanská 32
Plzeň
312 00

+420 773 141 773

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode