Kalokagathia je nejen cíl, ale i cesta...

Výstupní zpráva studie "Zmapování stavu zdraví a obezity školní mládeže v Plzeňském kraji"

07.08.2013 08:46
Obezita je v posledních 40 letech narůstajícím problémem v populaci dětí i dospělých. Vede k závažným zdravotním, sociálním a ekonomickým dopadům. Při setrvalém současném trendu navyšování její prevalence v populaci, její důsledky ve formě zvýšeného rizika neinfekčních chorob hromadného výskytu povedou k neudržitelnosti financování stávajícího zdravotního systému. Podle Evropské Komise jedinou perspektivou, jak tento stav zvrátit, je včasná a účinná celospolečenská i individuální prevence. Je známo, že nejsilnějším rizikovým faktorem vedoucím v populaci k navyšování prevalence obezity je snižující se fyzická aktivita. K ní doplňujícím faktorem je i nesprávná strava, charakterizovaná vysokým obsahem živočišných tuků, jednoduchých sacharidů, alkoholu, soli. Jak pokles fyzické aktivity, tak nezdravá strava vedou ke snižování kardiovaskulární tělesné zdatnosti a předčasnému projevu neinfekčních chorob hromadného výskytu. Proto je v prevenci těchto chorob nezbytné posilovat zdravý životní styl ve formě pravidelné a přiměřené fyzické aktivity a zdravé výživy a to zejména u našich dětí. 
 
Stav zdraví a bezity školní mládeže v Plzeňském kraji mapuje studie, kterou objednal v rámci projektu Zdravý Plzeňský kraj právě Plzeňský kraj. Hlavním realizátorem projektu byla Plzeňská sportovní o.p.s.. Spolupracujícím a metodickým partnerem byl Ústav hygieny a preventivní medicíny Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze, který se podílel na vypracování designu studie, vyhodnocování dat a prostřednictvím svých studentů i na praktickém sběru dat a vyšetřování dětí. Projekt byl financován Plzeňským krajem.
 
Více informací obsahuje výstupní zpráva.

 

Kontakt

Plzeňská sportovní

plzenskasportovni@gmail.com

Rokycanská 32
Plzeň
312 00

+420 773 141 773

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode