Kalokagathia je nejen cíl, ale i cesta...

Testování fyzické kondice předškoláků

26.03.2015 12:19

V pondělí 23. března 2015 zorganizovala Plzeňská sportovní o.p.s. první fázi testování fyzické kondice dětí předškolního věku.  Testování se zúčastnilo celkem 18 předškoláčků z 24. MŠ v Plzni.  Fyzická kondice byla hodnocena s využitím heterogenní testové baterie Unifittest 6-60. Konkrétně byly použity testy člunkový běh 4x10m, skok daleký z místa a leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty. Součástí testování bylo také zjištění tělesné výšky a hmotnosti dětí. Získaná data byla, v rámci zpracování výsledku studie, srovnána s výsledky obdobných měření v létech 1991 a 1993. Celková studie bude následně publikována na našich webových stránkách a využita pro rozvoj vhodných pohybových aktivit dětí a mládeže.

Děkujeme paním učitelkám za vstřícnost a příkladnou spolupráci a všem dětem za sportovní nasazení. Další fáze testování proběhne 30. března 2015. 

 

Kontakt

Plzeňská sportovní

plzenskasportovni@gmail.com

Rokycanská 32
Plzeň
312 00

+420 773 141 773

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode