Kalokagathia je nejen cíl, ale i cesta...

Mapování stavu nadváhy a obezity mezi dětmi Plzeňského kraje

01.12.2012 14:41

Největším projektem, který naši společnost čeká v roce 2013, bude zmapování výskytu nadváhy a obezity mezi školní mládeží v Plzeňském kraji. Na tomto projektu úzce spolupracujeme s Ústavem hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni a Plzeňským krajem. V rámci projektu budou zmapovány vybrané školní ročníky základních škol ve vytipovaných lokalitách (různých velikostí) Plzeňského kraje. Měření vybraných tělesných ukazatelů žáků a jejich srovnání, charakteristické pro dané místo a prostředí, bude základem pro stanovení úrovně míry obezity žáků základních škol. Vedle dat získaných měřením dětí a mládeže, budou v rámci průzkumu sebrána rovněž data formou dotazníkového průzkumu a zapojení žáci absolvují rovněž jednoduché otestování úrovně jejich fyzické zdatnosti. Výsledky projektu následně umožní cílenější a efektivnější využití prostředků, směřujících ke zdraví a prevenci obezity dětí Plzeňského kraje. Projekt směřuje k tomu, abychom byli schopni integrovat konkrétní postupy a metody zaměřené na rozvoj duševního zdraví, zdravé výživy a tělesné aktivity a na snižování zdravotních rizik v každodenním životě školní mládeže.

Do testování, které bude probíhat v první polovině roku 2013, bude zapojeno cca 80 vybraných tříd 1. a 2. stupně základních škol, což by mělo obsáhnout reprezentativní vzorek 2000 žáků.

Kontakt

Plzeňská sportovní

plzenskasportovni@gmail.com

Rokycanská 32
Plzeň
312 00

+420 773 141 773

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode